Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Andy Xu

Số điện thoại : 86 13989320883

Free call
QC Hồ sơ
Chúng tôi có người đặc biệt phụ trách kiểm soát và kiểm tra chất lượng sản phẩm trong và sau quá trình sản xuất để tránh vấn đề chất lượng cho khách hàng, đảm bảo cung cấp chất lượng tốt cho khách hàng.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn